Bestuur

Voorzitter: Vakant

Penningmeester: Mart Klaver

pm@svshtennis.nl
Tel: 0493-496219

Mart is sinds maart 2014 penningmeester en beheert als zodanig de financiële zaken van de vereniging. Indien er voor de vereniging kosten gemaakt worden, kunnen deze, na overleg van de bescheiden, met hem worden verrekend. Natuurlijk moet er voor andere dan standaard uitgaven, eerst toestemming zijn van de penningmeester of een van de andere bestuursleden.
Ook zorgt Mart voor het jaarlijks incasseren van de contributie die tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Secretaris: Petra Verstappen

info@svshtennis.nl
Tel: 0493-491518

Petra is sinds maart 2014 secretaris van onze vereniging en als zodanig verantwoordelijk voor de interne communicatie en de correspondentie naar externe instanties.

Bestuurslid: Rob van Triet

park@svshtennis.nl
Tel: 0493-496505

Robert zit sinds maart 2013 in het bestuur. Robert houdt zich bezig met onderhoud en beheer van het park en het verzorgen van groen. Robert stuurt de vrijwilligers aan bij allerlei voorkomende werkzaamheden.

Bestuurslid: José van de Mortel

jc@svshtennis.nl
Tel: 0493-496966

José zit sinds 2015 in de jeugdcommissie en is in januari 2017, als afgevaardigde namens de jeugdcommissie, in het bestuur gekomen. De jeugdcommissie houdt zich o.a. bezig met het regelen van competities en het organiseren van activiteiten voor de jeugd.