Brunch 40 jarig jubileum

Beste leden,

Vanwege het 40 jarig jubileum, wordt u als lid, van harte uitgenodigd op 24 juni a.s. van 11 tot 15 uur voor een feestelijke brunch. Tijdens deze happening worden onze leden die 40jaar lid zijn in het zonnetje gezet.

Natuurlijk zijn partners en/of kinderen hierbij ook van harte welkom. Voor hen wordt bijdrage gevraagd van 10 euro volwassenen en 5 euro kinderen. Gaarne aanmelden voor 3 juni a.s. Gelieve de bijdrage voor partner en gezinsleden vóór 3 juni over te maken op rekeningnummer NL86 RABO 0148 1419 51 t.n.v. SVSH Tennis o.v.v.  jubileum.

Uitnodiging brunch SVSH Tennis 

Op onderstaand emailadres kunt u zich aanmelden

svsh.pm@gmail.com

 Bestuur en jubileumcommissie hopen u allen te mogen begroeten.

Het bestuur