• Er zijn twee periodes per jaar.
 • Eén zomerperiode. Deze loopt van 1 april tot 1 oktober
 • Eén winterperiode. Deze loopt van 1 oktober tot 1 april
 • Eén lesperiode zal bestaan uit 20 trainingsweken van minimaal 1 uur.
 • Er is mogelijkheid om 2 uur per week te trainen.Dit kun je bij opgave voor een nieuwe lesperiode aangeven.
 • Er zijn 2 uitloopweken per periode om eventuele gemiste trainingen in te halen.
 • Tijdens de training zal aandacht worden besteed aan techniek en tactiek.
 • De trainingen worden bij voorkeur allemaal gegeven op  vrijdag.
 • In de schoolvakanties zijn er geen tennis lessen (m.u.v. de meivakantie)
 • Bij slechte weersomstandigheden vervalt de les alleen als deze door een jeugdcommissielid of de trainer zelf wordt afgezegd; deze uitgevallen les wordt later gecompenseerd
 • Ben je zelf afwezig dan worden gemiste lessen niet vergoed.
 • Ben je langer dan vier weken ziek,  dan worden de daaropvolgende tennis lessen wel gecompenseerd.
 • De gemiste lessen kunnen  indien mogelijk en in overleg met de trainer naderhand ingehaald worden.
 • Bij opzeggen van het lidmaatschap voor 1 januari mag de lopende winter lesperiode afgemaakt worden.
 • Instroom en uitstroom van jeugdleden bij de tennislessen bij voorkeur doorgeven bij opgave van nieuwe lesperiode (voordat een nieuwe groepsindeling wordt opgesteld).
 • Tussentijdse instroom is mogelijk tot en met december indien er ruimte is in de groep (max. 8 deelnemers) . In de maanden januari t/m maart is er geen tussentijdse instroom mogelijk.
 • Bij tussentijdse uitstroom worden alle niet afgenomen tennislessen aan het einde van de periode in rekening gebracht( tenzij er geldende redenen de aanleiding van uitstroom zijn).

De leskosten per uur bedragen € 5,62

De tennis leraar is Jordi Verdonschot
Mobiel nummer: 06-13504609
Email: jordyverdonschot@live.nl

De tennislessen worden geïnd  door Rob van Dinther van Topserve
Mobiel nummer:06-13504609
Email: rob@top-serve.nl
Website: www.top-serve.nl

 

Afmelding:
Als je door ziekte, school of andere verplichtingen niet deel kan nemen aan de tennisles dan dit s.v.p.  zo spoedig mogelijk doorgeven aan de trainer of aan Miranda Henkes.  Mocht het over een langere periode van absentie gaan dan graag ook contact opnemen met Top Seeded Sports.

Mocht je lid willen worden  van onze tennis vereniging of je lidmaatschap willen opzeggen neem dan contact op met de JC.
Mailadres jc@svshtennis.nl