Bestuur

Voorzitter: Vacant

Penningmeester: Mart Klaver

pm@svshtennis.nl
Tel: 0493-496219

Mart is sinds maart 2014 penningmeester en beheert als zodanig de financiële zaken van de vereniging. Indien er voor de vereniging kosten gemaakt worden, kunnen deze, na overleg van de bescheiden, met hem worden verrekend. Natuurlijk moet er voor andere dan standaard uitgaven, eerst toestemming zijn van de penningmeester of een van de andere bestuursleden.
Ook zorgt Mart voor het jaarlijks incasseren van de contributie die tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Bestuurslid/Secretaris: Sandra Hage

info@svshtennis.nl

Tel: 06-23589101

Sandra is sinds februari 2019 bestuurslid. Sandra zal zich bezig houden met het ondersteunen op meerdere vlakken, oa de (nieuwe) commissies, KNLTBbeheer app, cashless betaalsysteem.

Bestuurslid: José van de Mortel

tc@svshtennis.nl

jc@svshtennis.nl
Tel: 0493-496966

José is sinds januari 2017, als afgevaardigde namens de jeugdcommissie, in het bestuur gekomen. Voor vragen over jeugdzaken kunt u bij haar terecht. Vanaf januari 2020 zit José in de activiteitencommissie samen met Sandra Hage en Jozien Hollanders.