Competitie Jeugd

Voor de jeugd  vanaf 9 jaar wordt er  een voor- en najaar competitie georganiseerd door de bond. De jongste jeugd (rood en oranje) spelen een World tour.  Alle competities spelen zich af op de zondag. Rood en oranje spelen ongeveer 1 tot 2 keer per maand, het gehele jaar door,  met uitzondering van de maanden Juli, Augustus, December tot en met Februari.  Zij worden wel verplicht aan deze wedstrijden (van totaal ongeveer 2 uur) deel  te nemen.
Tennissen leer je door het te doen, niet alleen met het volgen van lessen!

De andere competities duren ongeveer 7 weken lang. Voor deze competities krijgt elk lid een uitnodiging om zichzelf hiervoor op te geven. De trainer bepaalt in welke competitie je komt te spelen. Samen met de Jeugdcommissie (JC) worden er dan teams gemaakt .

Leeftijdsgrens per categorie:
Rood:        van 6 tot 9 jaar
Oranje :    van 8 tot 11 jaar
Groen :     van 10 tot 12 jaar
Geel:         van 11 tot 18 jaar
( de maximum en minimum leeftijd mag twee jaar afwijken)

Door het jaar heen worden er voor de jeugd meerdere wedstrijden en activiteiten georganiseerd. Soms met Groot Someren ( Lierop, Heusden, Someren, Someren Eind) en soms alleen voor onze eigen leden. Voor deze activiteiten zijn vaak geen kosten aan verbonden. De JC gaat ervan uit dat elk jeugdlid hieraan mee doet.

De bovengenoemde competitie en activiteiten, maar ook uitnodigingen van andere verenigingen worden via de JC aan jullie bekend gemaakt. Via www.toernooi.nl  kun je altijd kijken naar andere activiteiten waar je je voor kunt opgeven.

Vanaf mei 2015 is het verplicht dat alle leden een KNLTB-pas hebben, ook als je geen wedstrijden speelt. Dit is in verband met de verzekering. De kosten die hieraan verbonden zijn worden door de club betaald. Wel moet het lid zelf een (pas)foto afgeven bij de ledenadministratie voor het aanvragen van de pas. Pasfoto kun je afgeven bij Ilona van Rooij, Karspoor 9. Nieuwe pasjes zijn te vinden in de kantine in een bakje aan het prikbord.