Tennisweetjes voor jeugdleden en ouders

Contributie:

Jeugdleden tot 18 jaar: € 50,=
Het contributie jaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
• Bij een nieuw lidmaatschap  voor 1 juli wordt de gehele jaarcontributie geïnd. Bij aanvang lidmaatschap na 1 juli  wordt de helft van de jaarcontributie geïnd.
• Indien een jeugdlid voor 1 januari kenbaar maakt het daaropvolgende jaar te willen stoppen met tennis mogen de lessen in de winterperiode afgemaakt worden maar zal er geen contributie geïnd worden voor die eerste drie maanden.
• Bij een tussentijdse uitstroom bij de tennislessen of bij het niet meer volgen van de winter lesperiode  blijft een jeugdlid voor de rest van dat jaar nog als lid geregistreerd en uitgenodigd voor de jeugdactiviteiten.

SVSH Tennis werkt met een automatische incasso voor de jaarlijkse contributie. De incasso wordt vooraf, per mail, aangekondigd.

Wilt u zich aanmelden bij SVSH Tennis?
Klik hier voor het aanmeldingsformulier junioren
Of neem contact op met de Jeugdcommissie: jc@svshtennis.nl

Wilt u zich afmelden bij SVSH Tennis?
Neem contact op met de Jeugdcommissie: jc@svsh.nl

Afmelding
Als je niet kunt deelnemen aan de tennisles (door bv ziekte, school of andere verplichtingen) dan dit s.v.p.  zo spoedig mogelijk doorgeven aan de trainer of Miranda Henkes.

Tenniskleding
Bij de tennisles is een trainingsbroek, sportbroek of tennisrokje gewenst: bij voorkeur met zakken voor de tennisballen.
Dit geldt natuurlijk ook indien je deelneemt aan wedstrijden. Draag altijd schone sportschoenen, bij voorkeur tennisschoenen; geen grof profiel.

Gebruik kunstgrasbanen
Als junior lid mag je natuurlijk ook gebruik maken van de tennisbanen buiten de lestijden. Dus spreek gerust met elkaar af om samen een uurtje te tennissen op de tennisbanen of tegen de tennis muur. Na 19.00 uur hebben senior leden voorrang op junior leden.
Jeugdleden vanaf 12 jaar hebben ’s avonds baan 2 ter beschikking met dezelfde rechten als de senior leden.
Bij vorst en sneeuw is gebruik van de banen VERBODEN, ook hangt er dan een bericht op de kantine deur.

Heeft U na het lezen van deze tennisweetjes voor jeugdleden nog vragen? Dan kunt U contact opnemen via mail: jc@svshtennis.nl 

Groeten de Jeugdcommissie:
José vd Mortel, Miranda Henkes, Anke Teunissen