Vacature Voorzitter

05 april 2021


Bij deze willen wij de vacature voor een voorzitter opnieuw openstellen. Gezien de verplichting om met een oneven aantal in het bestuur deel te nemen. Tevens hebben wij afgelopen jaar geevalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat huidige opzet niet voldoende werkt. Onderstaand meer informatie met betrekking tot het voorzitterschap.

Taakomschrijving

  • Geeft leiding aan de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en de penningmeester het bestuur.
  • Voorzitten van de jaarlijkse ledenvergadering
  • Voorzitten van de bestuursvergaderingen, 5 keer per jaar 
  • Verantwoordelijk voor de agenda van de vergadering ism de secretaris 
  • Delegeert de werkzaamheden
  • Functioneert als vraagbaak voor de leden, net als andere bestuursleden 
  • Bewaakt afhandeling van klachten en opmerkingen 
  • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen
  • Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen, net als andere leden van het bestuur.
  • Onderhoudt contact met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners, is verdeeld over meerdere bestuursleden.

Wij zijn als bestuur verzekerd tegen aansprakelijkheid en vanaf 1 juli gaat er een nieuwe wet van kracht voor alle verenigingen. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) waarbij positie, plichten en aansprakelijkheid nog verder worden vastgelegd.  Persoonlijk aansprakelijk gesteld worden kan alleen als je willens en wetens, net als je als privé persoon, bij opzet zaken in je eentje goedkeurt en of fraude pleegt.   

Mocht je nog meer informatie willen, neem dan contact op met Sandra via 06-23589101

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 493 495 712

De Beemd

Groeneweg 3
5712 RK Someren-Heide