Over SVSH Tennis

van toen tot nu

In 1978 nemen enkele oud-voetballers het initiatief om in navolging van de andere Somerense kerkdorpen ook in Someren-Heide een tennisvereniging op te richten. De eerste tennislessen worden, bij gebrek aan 'n eigen accommodatie, gegeven in tennishal de Postel. In deze periode begint de zoektocht naar de plaats waar men het toekomstige tennispark kan aanleggen, in eerste instantie wordt gedacht aan sportpark de Plagge, waar voetbal en korfbal van Someren-Heide al plaats vinden, uiteindelijk wordt de Groeneweg in Someren-Heide gekozen.

Eigen tennis banen

Ondanks de nodige inspanningen van het bestuur en de plaatselijke raadsleden duurt het tot 1982, voordat men de beschikking heeft over eigen banen, (2 gravelbanen), een bouwkeet doet dienst als kleed- en ontvangst ruimte.

paviljoen

Eerst in 1987 kan het door de vereniging zelf gebouwde paviljoen, bestaande uit een kleedaccommodatie en een ontvangstruimte, feestelijk worden geopend. Een volgende stap is de aanleg van verlichting, zodat er ook in de late avond getennist kan worden.

kunstgras banen

In 1991 worden de gravelbanen vervangen door kunstgrasbanen, zodat men ook in de winter buiten kan tennissen, deze eerste kunstgrasbanen zijn in 2006 vervangen door nieuw kunstgras, zodat we nu weer zoveel jaren vooruit kunnen. De vereniging heeft een grote vaste kern van leden, die al jaren lid van de vereniging zijn, sommige zijn al lid vanaf de oprichting. Het aantal leden bedraagt 120/125 en is al enkele jaren constant.