Kantine SVSH

De kantine is geopend bij georganiseerde clubactiviteiten, zoals toernooien (Groot-Someren, eigen open toernooi, Daviscup enz.) Verder kan ieder lid bij Robert van Triet een sleutel opvragen zodat men ten alle tijden in de kantine kan. De officiële sluitingstijden van de kantine zijn tijdens activiteiten 1.00u.

Tijdens een kantinedienst wordt verwacht dat het betreffende lid, de aanwezige gasten in de kantine en op het terras voorziet van drankjes en versnaperingen en tevens afrekent. Hij of zij is op dat moment verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het verblijf in de kantine.

Enkele belangrijke regels bij het draaien van kantinedienst

• contante betaling.
• melden op whitebord als iets (bijna) op is.
• papieren geld en evt. munt geld opbergen in de bekende koker, voorzien van naam en datum daarna opbergen op de bekende plaats.
• controleer koelkast op aanwezig eten, controleer houdbaarheidsdatum.
• lege flessen in de kratten en in de berging zetten
• degene die als laatste de kantine verlaat het taprooster schoonspoelen en recht zetten.
• koelkast bijvullen

De uitgebreide huisregels, omtrent het draaien van kantinedienst, liggen in de kantine. Ieder lid is verplicht om 1 á 2 keer per jaar kantinedienst te draaien. Als je een tijd toegewezen krijgt die je niet uitkomt, kun je zelf met iemand anders, evt uit de lijst, ruilen. Zorg ten alle tijde dat er een vervanger is!! De kantine inkopen worden geregeld door Dennis Slegers. Voor vragen kun je Dennis bellen: 06-15095035

Hygiëne eisen

De laatste jaren worden steeds hogere eisen gesteld aan voedselveiligheid. Wij verzoeken daarom alle leden met klem om zelf geen etenswaar mee te brengen naar de kantine en/of bij gebruik van etenswaar te laten liggen in de koelkast. Let op de voorschriften die in de keuken door onze leden met het diploma sociale hygiëne zijn aangeplakt, en waarvan verwacht wordt dat deze consequent nageleefd worden. In het gehele jaar kunnen er steekproefsgewijs controles ( b.v. frituur en andere diepvriesproducten met bederfelijkheid) worden uitgevoerd in sportkantines. Het betreft de hygiëne in sportaccommodaties en de naleving van de voorschriften. Bij het niet in orde zijn van alle hygiëne-eisen in kantine en keuken worden er waarschuwingen gegeven, waarna bij herhaling sluiting het gevolg kan zijn, waar wij als bestuur en jullie als leden uiteraard niet op zitten te wachten. Heb je vragen neem dan contact op met die leden die in het besit zijn van het diploma sociale hygiëne. De namen zijn te vinden op een lijst achter de bar.

GEEN ALCOHOL ONDER 18 JAAR!!

Wij zullen ons als tennisvereniging natuurlijk houden aan de wettelijke bepaling betreffende de alcoholwet. Het bestuur heeft zich laten voorlichten. Een aantal leden hebben hiervoor het certificaat IVA barvrijwilliger behaald

Link: Behalen certificaat IVA barvrijwilliger
Link: Convenant verantwoord alcoholgebruik

Beschikbaar stellen van de accommodatie

Na goedkeuring van een van de bestuursleden wordt de accommodatie (tennisvelden en kantine) alleen beschikbaar gesteld aan derden voor een activiteit/festiviteit indien daar één of meerderen eigen leden bij betrokken zijn. Betrokken leden regelen zelf de bardienst. Dranken worden afgenomen bij de kantine tegen de op dat moment geldende prijzen, tenzij het bestuur anders besluit. Er wordt zelf geen drank meegebracht. Voor de schoonmaak (bar, keuken, toilet, en veegschoon) wordt € 50,– in rekening gebracht. Indien men zelf de kantine schoonmaakt na afloop, kan de vergoeding achterwege blijven.