Lidmaatschap

Lidmaatschap

Aanmelding lidmaatschap

De aanmeldingsprocedure bij onze club loopt als volgt:

• Volledig invullen van het online inschrijfformulier.
• Indien vóór 1 juli wordt aangemeld, wordt de volledige jaarcontributie berekend. Bij aanmelding na 1 juli, wordt 50% van het jaarbedrag berekend.
• De ledenadministratie neemt daarna contact met jou op voor de verdere afhandeling (oa pasfoto voor de ledenpas).
• Door de ledenadministratie word je aangemeld bij de KNLTB (tennisbond). De bond schrijft je als nieuw lid in en verstrekt een officiële ledenpas voor de duur van het lopende seizoen. Dit duurt enkele weken. In overleg kan er een tijdelijke ledenpas worden gemaakt.
• Wanneer de ledenadministratie de definitieve ledenpas van de bond heeft ontvangen wordt deze pas bij het nieuwe lid thuis bezorgd.
• De contributie wordt, na aanmelding, automatisch geïncasseerd.
• Bij vervanging van de ledenpas, in maart van elk jaar, kan de ledenpas, mits de contributie is voldaan, in de kantine worden afgehaald.

Interesse?
Klik hier voor het aanmeldingsformulier junioren
Klik hier voor het aanmeldingsformulier senioren

Wijziging van gegevens

Is er sprake van wijziging van gegevens zoals die bij ons bekend zijn, zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres, geef de gewijzigde gegevens dan spoedig door aan de ledenadministratie via ledenadministratie@svshtennis.nl

Op deze manier kunnen wij de gegevens van onze leden actueel houden. Eventueel kunt je de gegevens die bekend zijn bij de ledenadministratie ook inzien via “Mijn KNLTB” op de KNLTB-website www.mijnknltb.nl

Contributie

• Junioren: tot 18 jaar € 50,- per jaar
• Studenten: van 18 t/m 22 jaar € 75,- per jaar
Indien studenten hier gebruik van willen maken, dienen ze dit jaarlijks door te geven aan de penningmeester. Bij geen melding wordt seniorentarief toegepast.
• Senioren vanaf 18 jaar € 100 per jaar.
• Senioren die géén kantinedienst willen draaien € 130,- per jaar.
• Ondersteunende leden € 10,- per jaar.

Voor alle leden loopt het contributiejaar van 1 januari t/m 31 december. Van de leden die een incasso-machtiging hebben verstrekt, wordt de contributie geïnd aan het begin van het kalenderjaar. Nieuwe leden wordt een doorlopende incasso verplicht gesteld. (Link) Diegene die géén machtiging hebben afgegeven, wordt verzocht de contributie vóór 1 maart over te maken op bankrekening NL86 RABO 0148 141 951 t.n.v. SVSH Tennis o.v.v. voor en achternaam.

Vrijstelling c.q. reductie van contributie is mogelijk bij langdurige ziekte (half jaar of langer, waarbij zwangerschap niet als ziekte wordt beschouwd). U dient hierover zelf contact op te nemen met de penningmeester.

Opzegging lidmaatschap:

• Indien na 1 januari maar vóór 1 juli wordt opgezegd, wordt 50% van de jaarcontributie berekend.
• Indien na 30 juni wordt opgezegd, wordt de volledige jaarcontributie berekend.
• Opzegging van uw lidmaatschap is alleen mogelijk bij de ledenadministratie of penningmeester:
Ilona van Rooij: ledenadministratie@svshtennis.nl
Mart Klaver: pm@svshtennis.nl

Voor vragen met betrekking tot het lidmaatschap kun je contact opnemen met de ledenadministratie stuur een e-mail: ledenadministratie@svshtennis.nl