Baanreglement

Baanreglement SVSH

Algemeen

• Baangebruikers zijn verplicht bij het betreden van de kunstgrasbanen het juiste schone schoeisel te dragen.
• Baangebruikers zijn verplicht bij de beoefening van het tennisspel op de banen hiervoor bestemde sportkleding c.q. trainingskleding te dragen.
• Het roken op de banen is verboden. Ook met glaswerk drank en etenswaren de baan op is niet toegestaan.
• Gebruik van de banen is verboden tijdens zogenaamde vochtige vorst. De ijskristallen kunnen de kunststofvezels onherstelbaar beschadigen. Hetzelfde geldt voor bij invallende dooi.

Baanreservering

Bij SVSH wordt er getennist door vaste groepen op vaste tijden. De groepen regelen onderling hoe, wat en wanneer!
1x in de maand vindt er 'n toss-avond plaats, dit wisselt elke maand van dag. Zie agenda knltb club app.

Voor de leden is het toegestaan om een aantal keren samen met een introducé gebruik te maken van de tennisbanen.
Dubbelspelen hebben voorrang op enkelspelen.
Overdag (tot 18u wordt er geen gebruik gemaakt van baanreservering) zijn de banen voor alle leden beschikbaar. Let op in verband met coronamaatregelen dient er altijd gereserveerd te worden!

Toernooien / Competities / Tennislessen

• Tijdens toernooien kan de toernooileiding beslag leggen op de banen indien de bezetting van het toernooi dit vereist. Informatie hierover wordt op de website gepubliceerd.
• Het spelen en competities en het geven van tennislessen heeft voorrang op het recreatieve gebruik van de banen. Mocht competitie en tennislessen samenvallen, wordt door competitiedeelnemers en tennisleraar naar een passende oplossing gezocht.

Baanverlichting

• De baanverlichting mag slechts ontstoken worden/zijn, indien dit voor het tennisspel noodzakelijk is.
• De totale baanverlichting dient om 22:45 uur te worden uitgeschakeld; bij toernooien of competitie direct na het beëindigen van het laatste tennisspel.

Tenslotte

• Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan in bijzondere gevallen van dit reglement worden afgeweken.
• Beschadigingen aan omliggende eigendommen en gewassen dient door zorgvuldig optreden te worden voorkomen. SVSH Tennis is niet aansprakelijk voor het gedrag van de leden en eventuele andere aanwezigen; een ieder wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld.
• Ieder lid is bevoegd en verplicht erop toe te zien dat de regels in dit reglement omschreven door alle baangebruikers zorgvuldig worden nageleefd.
• Eventuele klachten kunnen per mail verstuurd worden naar [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 493 495 712

De Beemd

Groeneweg 3
5712 RK Someren-Heide

KVK-nummer

40237664