Maatregelen voor bestuurders

Maatregelen voor bestuurders van sportaccomodaties:

 • wanneer in de openbare ruimte sportactiviteiten worden georganiseerd voor kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), wordt dit bij de gemeente gemeld en/of wordt gecontroleerd of dit bij de gemeente is toegestaan. Daarnaast wordt bekeken welke faciliteiten en materialen gebruikt mogen worden; 
 • voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Vermijd daarbij de drukte;
 • Op onze vereniging zijn 2 toezichthouders aangesteld: Jose en Sandra zijn aanspreekpunt voor de locatie en voor de gemeente;
 • we zorgen ervoor dat ten allen tijde EHBO-materialen beschikbaar zijn. EHBO trommel ligt op het terras en de AED hangt aan de muur.
 • handenwasgelegenheid en toiletten blijven voorlopig dicht en buiten gebruik, wanneer deze open worden gesteld, worden ze regelmatig schoongemaakt, minimaal één keer per dag; 
 • de gebruikelijke hygiënemaatregelen worden in acht genomen;
 • er worden verder geen activiteiten voorbereid en indien nodig vinden deze onder begeleiding plaats;
 • de sport vindt plaats volgens een bezettingsschema, dit is ons vaste bezettingsindeling. Je kan dus tennissen op de tijden waarop je bent ingedeeld met je groep. 
 • we houden er rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de locatie ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten;
 • De regels zijn gecommuniceerd met alle leden en via de eigen communicatiemiddelen. Tevens zijn zij zichtbaar aanwezig op het clubhuis;
 • de trainers/instructeurs worden geïnstrueerd dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • de hygiëneregels worden opgehangen bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
 • op de accommodatie/het terrein is een duidelijke routing, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. 
 • er is een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen, trainers en sporters kunnen de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • wat betreft clubhuizen/sportkantines/verenigings-horeca wordt onderzocht in hoeverre zij met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen, tot die tijd blijft de kantine dicht;
 • Sportmaterialen dien je zelf mee te nemen vanuit huis.
 • persoonlijke hygiënemiddelen (handgel) en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes) zijn beschikbaar;

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 493 495 712

De Beemd

Groeneweg 3
5712 RK Someren-Heide

KVK-nummer

40237664